เยี่ยมเกษตรกร

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 18 กันยายน 2561 00:00:15 น.

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำคณะเยี่ยมชมการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมโรคพืชในแปลงผลไม้ของ นางปาลิดา นารีนุช ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง