คอลัมน์: วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน: อะไร...คือ ฟิล์มหรือสารเคลือบบริโภคได้

ข่าวกีฬา หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 00:00:30 น.
นวลจันทร์ ใจใส
ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ปริมาณความต้องการของผู้บริโภคเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ มีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ทำให้ปริมาณความต้องการวัสดุที่นำมาใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี รวมถึงวัสดุที่ถูกนำมารีไซเคิลอีกส่วนหนึ่ง ทำให้นำไปสู่การสะสมวัสดุประเภทพลาสติกในสิ่งแวดล้อมจำนวนมากมาย นอกจากนี้ ความกังวลของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร จึงนำไปสู่ การพัฒนาฟิล์มย่อยสลายได้ และสามารถนำไปรีไซเคิลได้ รวมถึงเหมาะสำหรับการบรรจุหีบห่ออาหาร

อย่างไรก็ตาม โพลิเมอร์สังเคราะห์ที่เป็นวัสดุ ที่ย่อยสลายทางชีวภาพมีแนวโน้มของต้นทุนที่ต่ำลง ได้รับ การยอมรับมากขึ้น ดังนั้น จึงมีการประยุกต์ใช้เพื่อนำวัสดุ ทางธรรมชาติในกลุ่มไบโอโพลิเมอร์ เช่น พอลิแซ็กคาไรด์ โปรตีน และไขมัน มาประยุกต์ใช้เป็นแผ่นฟิล์มบริโภคได้ และสารเคลือบบริโภคได้ที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน สากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ฟิล์มบริโภคได้ หรือ Edible film คือ วัสดุที่ รับประทานได้ ที่อยู่ในรูปแผ่นฟิล์มนำไปวางเป็นชั้นบาง บน หรือระหว่างชิ้นส่วนอาหาร หรืออธิบายง่ายๆ ได้ว่า คือ ฟิล์มที่บริโภคได้ถูกทำขึ้นเป็นแผ่นรองพื้นก่อนแล้วนำมาใช้ห่ออาหารหรือผลิตภัณฑ์นั่นเอง

สารเคลือบบริโภคได้ หรือ Edible coating คือ วัสดุที่สามารถรับประทานได้ แผ่นบางๆ ที่อยู่ในรูปสารเคลือบผิวบนผลิตภัณฑ์อาหาร หรือคือการเคลือบผิว ที่กินได้ในรูปของเหลวในอาหาร โดยการแช่ผลิตภัณฑ์ในสารละลายของวัสดุที่กินได้

การใช้ฟิล์มบริโภคได้และสารเคลือบบริโภคได้นั้นมีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1950 จุดประสงค์การใช้วัสดุทั้งสองนี้ เพื่อลดการสูญเสียความชุ่มชื้น ปฏิกิริยาทางเคมีที่ไม่พึงประสงค์ ลดการเน่าเสียและการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ นอกจากนี้ ยังใช้เพื่อควบคุมการสูญเสียรสชาติ ของอาหาร ใช้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาที่ยาวนาน

เมื่ออ่านมาถึงบรรทัดนี้เชื่อแน่ว่าคงมีคำถามเกิดขึ้นในใจตามมาว่า แล้วผลิตภัณฑ์อาหารตามท้องตลาดชนิดไหนบ้างที่มีการนำเอาฟิล์มบริโภคได้และสารเคลือบบริโภคได้มาใช้.... ดูง่ายๆ คือ เราจะพบเห็นกันได้ทั่วไป เช่น การใช้ในผลิตภัณฑ์ชีส เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาให้นานขึ้น หรือใช้ในผัก ผลไม้ต่างๆ เพื่อป้องกันการเน่าเสีย หรือในไส้กรอก เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง