'ต้นกล้าแคมป์' ลับคมความรู้ ลงมือปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 00:00:03 น.

ท่ามกลางโครงการประกวดสำหรับเยาวชนที่จัดขึ้นมากมาย มีเพียงไม่กี่โครงการที่ยืนหยัดจัด ต่อเนื่อง จนเป็นที่จดจำ หนึ่งในนั้นคือโครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ของธนาคารกรุงไทย ที่จัดต่อเนื่อง ปีที่ 12 โดยได้รับการตอบรับเพิ่มขึ้นทุกปี สำหรับปีนี้ มีนักเรียนพร้อมใจกันส่งโครงงานเข้าประกวดมากถึง 268 ทีม

ศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า "ต้นกล้าแคมป์เป็นกิจกรรมที่ธนาคารจัดขึ้นให้กับทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทฤษฎีและได้ทดลองปฏิบัติจริงในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการดำเนินโครงงาน ปีนี้เราจัดที่ศูนย์ภูมิรักษ์ ธรรมชาติ นครนายก เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน ที่นี่เป็น ศูนย์นิทรรศการที่รวบรวมข้อมูลและกิจกรรมเกี่ยวกับ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ทั้งการทำสบู่ แชมพู การผสมดิน ทำปุ๋ย สร้างบ้านดิน สีข้าวด้วยมือ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ด้านการเงินให้คำปรึกษาในการดำเนินโครงงาน และแนะนำเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ กิจกรรมตลอดทั้ง 4 วันล้วนมีคุณค่า เป็นประสบการณ์ที่ดี และเป็นประโยชน์ใน การดำเนินชีวิตของนักเรียนเอง รวมทั้งเป็นประโยชน์ ในการพัฒนาโครงงานเข้าประกวดด้วย ซึ่งทั้ง 15 ทีมนี้ จะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดำเนินโครงงาน และนำเสนอต่อกรรมการคัดเลือกในรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 14 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งเราเชื่อว่าจะได้เห็นโครงงาน ดีๆ จากการร่วมคิดร่วมทำของนักเรียนในการพลิกฟื้น ชุมชนให้แข็งแรงอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยากให้ทุกคนติดตามผลงานของน้องๆ เพราะบางโครงงานสามารถเป็นต้นแบบให้ผู้ที่สนใจนำไปปรับใช้ในชุมชนของตัวเองได้ด้วย"

น้องทัด-ธีระพงษ์ กางไธสง จากโรงเรียน พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เผยว่า "ต้นกล้าแคมป์เป็นกิจกรรมที่ดี ทำให้มีโอกาสศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่ๆ ที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต นำไปปรับใช้ในชีวิตได้หลายอย่าง อย่างเรื่องการทำ น้ำหมักชีวภาพ จะนำความรู้ที่ได้ฝึกจากที่นี่ไปทำที่โรงเรียน นอกจากนี้ ความรู้เรื่องการเงินที่พี่จากธนาคาร กรุงไทยสอน ก็เป็นแนวคิดที่เป็นประโยชน์ให้ผมนำไปบริหารจัดการเงินได้" ส่วน น้องเจินเจิน-ญาณินดา เตียวอนันต์ จากโรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง เล่าว่า "เป็นสิ่งที่คุ้มค่ามาก ได้รู้จักเกี่ยวกับโครงการ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มากขึ้น ได้รับรู้ว่าพระองค์ท่าน ทำอะไรให้กับประเทศไทยบ้าง มีหลายกิจกรรมที่สอนให้ได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นแนวคิดหนึ่งของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอนให้พวกเราพึ่งพา ตัวเองและอยู่อย่างพอเพียง" น้องเดฟ-เฉลิมรัฐ ปัดสำราญ จากโรงเรียนพุทไธสง จ.บุรีรัมย์บอกว่า "ตอนที่พี่ๆ พาเดินไปศึกษาแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในแต่ละฐาน ได้ความรู้มากมาย เช่น เรื่องการปรับปรุงดิน ทำให้เห็นว่าจากพื้นที่ที่เคยเป็นหินภูเขาก็สามารถปรับ ให้กลายเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์และมีป่าที่ร่มรื่นเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาเพียง 12 ปี มีความรู้เรื่องหนึ่งที่จะนำกลับไปชวนพ่อแม่ทำคือ คันนาทองคำ ที่นี่สอนให้รู้ว่าคันนาก็มีประโยชน์ สามารถใช้เป็นที่ปลูกพืชผักผลไม้ได้ ผมจะปลูกพริก มะละกอ และผลไม้อื่นๆ ผลผลิตที่ได้ก็เอามารับประทาน แบ่งปันให้คนอื่น หรือจำหน่ายสร้างรายได้ และประทับใจเรื่องการสีข้าวด้วย ได้ลองทำเอง ทำให้รู้ว่าไม่ง่ายเลยกว่าจะได้ข้าวสักกำมือ ทำให้เห็นคุณค่าของข้าวมากขึ้น" ปิดท้ายกับความรู้สึกของ น้องจันทร์กระพ้อ- จุรีรัตน์ บุญเกิด จากโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) กทม. เล่าว่า "เป็นกิจกรรมที่สนุกมีกิจกรรมให้เราทำร่วมกัน ทำให้เรารู้จักกัน กล้าที่จะพูด กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น ได้รู้จักเพื่อนต่างโรงเรียนอีกเกือบ 60 คน ทำให้เราได้แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน เพราะแต่ละคนมาจากคนละโรงเรียน คนละจังหวัด คนละภาค ต่างพื้นที่ ก็จะมีประสบการณ์ ความรู้ และมุมมองแตกต่างกันไป นอกจากได้ความรู้แล้วยังสนุกด้วย"

บรรยายใต้ภาพ
ศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผช.กก.ผจญ.ธ.กรุงไทย
น้องทัด-ธีระพงษ์ กางไธสง
น้องเจินเจิน-ญาณินดา เตียวอนันต์
น้องเดฟ-เฉลิมรัฐ ปัดสำราญ
น้องจันทร์กระพ้อ-จุรีรัตน์ บุญเกิด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง