โล่เกียรติยศ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 00:00:23 น.

ทินภัทร ปัญจมหาลาภ ผช.ผญบ. ม.4 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี เข้ารับโล่เกียรติยศ จากรองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุขรัตน์เรืองชัย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นศิษย์เก่าต้นแบบ ประจำปี 2561 เนื่องในพิธีคุรุบูชา คณะศึกษาศาสตร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง