มรภ.สงขลาจัดเป็นอยู่อย่างเราชาวปักษ์ใต้ปลูกสำนึกคนรุ่นใหม่หวงแหนวัฒนธรรม

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 00:00:15 น.

ผศ.นาถนเรศ  อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) สงขลา เปิดเผยว่า มรภ.สงขลาได้มีการจัดกิจกรรมเป็นอยู่อย่างเราชาวปักษ์ใต้ขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ทุกชั้นปีราว 260 คน ได้รับความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีด้าน อาหารการกินและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวใต้ เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่เกิดความรักและหวงแหน ในคุณค่าศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งยังเปิดโอกาสให้แสดง ออกซึ่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านการประกวดแต่งกายในหัวข้อวิถีปักษ์ใต้ แข่งขัน  "ถิ้มน้ำชุบ" (ตำน้ำพริก) ประกวดภาพถ่ายขาวดำวิถีชีวิตเช้าชาวใต้ การแสดงทอล์กโชว์หนังตะลุงโดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทยนิทรรศการและสาธิตให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านภาคใต้ เช่น ขนมปากหม้อแป้งสาคู ขนมโค ขนมสอดไส้ ขนมด้วง ขนมกรวย และเต้าคั่ว จัดซุ้มกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน เช่น หมากขุม หมากเก็บ เป่ากบ เป็นต้น

ทั้งนี้เนื่องจากการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยมีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค ซึ่งล้วนมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ ในที่นี้จะกล่าวถึงวัฒนธรรมภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงพื้นบ้านอย่างหนังตะลุง มโนราห์ นอกจากนั้น ยังมีวัฒนธรรมการกินต่างที่มีภูมิปัญญาในการคัดสรรวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการทำ และรสชาติที่เป็นที่ถูกใจชาวไทยด้วยกันเองรวมถึงชาวต่างชาติ อาหารภาคใต้ถือเป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มักประกอบไปด้วย ข้าวสวย (เจ้า) อาหารคาวและผักเคียง เรียกว่าผักเหนาะ อาหารคาวหลายอย่าง เช่น ต้ม แกง ผัด นึ่ง ย่าง ยำ หรือตำ ในแต่ละมื้อต้องมีอาหารรสเผ็ดหนึ่งอย่างเสมอ ได้แก่ แกงเผ็ดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แกงส้ม แกงพริก แกงกะทิ และน้ำพริกหลากชนิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง