คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: ตรวจเยี่ยม 'สานใจไทย สู่ใจใต้' สระบุรี

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 00:00:25 น.

นายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ พร้อมคณะเดินทางมาในพื้นที่ จ.สระบุรี ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ ตามโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ ดูสภาพความเป็นอยู่ พูดคุยพร้อมให้กำลังใจ กับครอบครัวอุปถัมภ์และนักเรียนนักศึกษา โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ส่วนราชการ ภาคเอกชน และคณะกรรมการอิสลามประจำ จ.สระบุรี ต้อนรับ โดยจ.สระบุรี ได้รับเกียรติเข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้มาแล้ว 29 รุ่น คือตั้งแต่รุ่นที่ 3 ปี 2549 ถึงรุ่นที่ 33 ปี 2561 รวมเยาวชน 644 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากครอบครัวอุปถัมภ์ทั้งในเขตพื้นที่อำเภอต่างๆ ในพื้นที่ จ.สระบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง