คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: ร้อยเอ็ดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 00:00:43 น.

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานปฏิบัติงาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสามูลนิธิสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่ 1  ปีงบประมาณ 2562 โดยมีคณะกรรมการ พอ.สว.จ.ร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ คณะเหล่ากาชาด ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วม ที่โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยได้นำคณะแพทย์ -พยาบาล จากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และโรงพยาบาลใกล้เคียง ออกให้บริการตรวจรักษาพยาบาลให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่มีบริการตรวจรักษาที่โรคทั่วไป บริการด้านทันตกรรม บริการด้านการแพทย์แผนไทย ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลดงลาน และใกล้เคียง โดยมีประชาชนทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และคนชรา เข้ามาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง