คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: สภาเด็กฯอำนาจเจริญติววัยรุ่นไม่พร้อมตั้งครรภ์

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 00:00:30 น.

ที่ศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่าภูไทย ต.เดือย อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โดยสภาเด็กและ เยาวชน จ.อำนาจเจริญ ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชน ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ได้จัดโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ค่าย LOVE SAY YES SEX SAY NO ขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชน ตระหนักถึงปัญหาการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่น รู้เท่าทันต่อการถูกล่อลวงและทักษะการปฏิเสธ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อสร้างเครือข่าย กลุ่มร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ โดยมีเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ต.คำเขื่อนแก้ว เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวใช้ระยะเวลา ในการอบรมจำนวน 2 วัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง