เชิดชู'คนหัวใจหิน-เหล็ก-เพชร'

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 00:00:21 น.
สสส.เผยปี2561มีผู้เข้าร่วม'งดเหล้าเข้าพรรษา'เพิ่มขึ้น

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน "ฉลองชัย เชิดชูเกียรติ คนหัวใจหิน เหล็ก เพชร งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2561" ณ รร.เอบีน่า เอ้าส์ ซ.วิภาวดี 64 ย่านหลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อยกย่องผู้เอาชนะใจตนเองที่สามารถ งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตลอด 3 เดือน ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 28 ก.ค.-24 ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา โดยมี นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ กรรมการ สสส. เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับผู้เข้าร่วมโครงการรวม 100 คน

โดยแบ่งเป็น 1.คนหัวใจหิน สามารถงดการดื่มได้ครบ 3 เดือนล่าสุด ช่วงเข้าพรรษา 2561 2.คนหัวใจเหล็ก สามารถงดการดื่มได้นานติดต่อกันมาจนครบ 3 ปี และ 3.คนหัวใจเพชร สามารถ เลิกดื่มได้มากกว่า 3 ปีขึ้นไป ซึ่ง นพ.คำนวณ กล่าวว่า สสส. ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ทำงานให้ได้ทั่วถึง ตั้งแต่ระดับนโยบายจากหน่วยงานต่างๆ ระดับพื้นที่ ชุมชน ตำบล อำเภอ ตลอดจนระดับการสื่อสารระหว่างบุคคล เพื่อเชิญชวนทำกิจกรรมงดเหล้า ในช่วงเข้าพรรษาและตลอดทั้งปี

อาทิ พิธีประกาศคำปฏิญาณตน การรณรงค์ในพื้นที่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ การเผยแพร่บุคคลและพื้นที่ ต้นแบบ ฯลฯ ส่งผลให้ช่วงเข้าพรรษา ปี 2561 ประชาชนให้ความสนใจในการลด ละ เลิกดื่มสุรา เพิ่มมากขึ้น มีผู้สนใจค้นหาข้อมูลการเลิกสุราสายด่วนเลิกสุรา 1413 สูงถึง 20,256 ราย มากกว่าปี 2560 ที่มีผู้ค้นหาอยู่ที่ 7,084 ราย เช่นเดียวกับ ผู้ที่โทร.เข้ามารับคำปรึกษาที่สายด่วน เลิกสุรา 1413 ในปี 2561 มากกว่าปี 2560 ถึง 2.2 เท่า

ขณะที่นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า แม้ว่าจะออกพรรษาแล้ว ในหลายพื้นที่ยังผลักดันให้เกิดการงดเหล้าต่อเนื่องหลังออกพรรษา เช่น 1.ต.หนองสองห้อง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมขบวนการคนหัวใจเพชรชวนลด ละ เลิก เหล้า ใช้กลยุทธ์วิถีชุมชนและวิถีของคนเคยดื่ม มีความเข้าอกเข้าใจและถ้อยทีถ้อยอาศัยในการชวน ช่วย เชียร์ให้คนดื่มในชุมชน ลด ละ เลิก การดื่มอย่างมีขั้นตอน โดยมี พี่เลี้ยงคนหัวใจเพชรดูแลใกล้ชิด พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจาก นักดื่ม สู่นักรณรงค์ชวนคน ลด ละ เลิกเหล้าได้

2.ต.โคกเพชร อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ มีกิจกรรมขบวนการ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) สู่ชุมชนสุขภาพดีปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ทำงานร่วมกับชมรมคนหัวใจเพชรระดับหมู่บ้านและตำบล เพื่อใช้ประสบการณ์การเริ่มดื่มและการเลิกดื่ม เป็นกำลังใจในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเลิกเหล้า เพราะเชื่อว่า ไม่มีใครรู้ใจคนดื่มเท่าคนที่เคยดื่มมาก่อน

และ 3. ชุมชนคนสู้เหล้า ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาและรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยง โดยมีการออกแบบกลยุทธ์ให้ อสม.1 คน ชวนคนดื่มมาร่วมโครงการให้ได้อย่างน้อย 2 คน ตั้งชื่อกลุ่ม อสม. นักรณรงค์ชวนคนพักตับนี้ว่า "สาวพักตับ" ซึ่งใช้กลยุทธ์ชวนคนใกล้ตัวและคนในครอบครัวมาเข้าโครงการ และช่วยเชียร์สนับสนุนให้กำลังใจอย่างใกล้ชิด โดยใช้สโลแกนว่า "คู่รักพักตับ"

ด้านนายอุดม โชติพนัง อายุ 65 ปี 1 ในผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรประเภท "คนหัวใจหิน" ปี 2561 เล่าว่า ตนดื่มเหล้า มานานและดื่มหนัก เมื่อเกษียณจาก ราชการก็ไม่ได้ทำงานแล้วก็จะดื่มแบบเบาๆ อยู่บ้าน มีทีมงดเหล้ามาชวนให้เข้าโครงการ ก็เลยงดเหล้าเข้าพรรษามาทุกปี และได้เข้าร่วม โครงการฯ และงดได้ครบพรรษามา 2 ปีแล้ว เมื่องดเหล้าได้แล้วพอถึงออกพรรษาก็ทำให้ดื่มได้น้อยลงหรือบางทีก็ไม่ได้คิดอยากดื่ม เลย เมื่อประกอบกับการหันมาออกกำลังกาย ด้วยก็ทำให้รู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้น เพื่อนบ้านหลายคนก็ทักว่าหน้าตาดูมีสง่าราศีขึ้นด้วย

เช่นเดียวกับนางญาณี สงสุวรรณ์ ผู้เข้าร่วมโครงการ "คู่รักพักตับ" ที่ จ.ตรัง เปิดเผยว่า หลังจากที่เข้ากลุ่ม อสม.นักรณรงค์ ชวนพักตับ ได้เคยชวนแฟนเลิกเหล้าหลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นผล เวลาไปชวนคนอื่นๆ งดเหล้า แฟนก็ดื่มเหล้าอยู่ที่บ้าน พอตนเองกลับมาแฟนเริ่มเมา ชวนทะเลาะ ชวนตี ไม่อยากให้เราออกไปพูดคุยกับคนอื่น ในที่สุด ตัดสินใจพาแฟนไปรณรงค์ด้วย ในปี 2560 หลังจากที่แฟนเห็นเราทำงานรณรงค์ ไม่นาน แฟนก็ตัดสินใจเข้าโครงการเลิกเหล้า และ เขาก็เลิกดื่มจริงจังมาจนถึงปัจจุบัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง