คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: ร้อยเอ็ดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 00:00:54 น.

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 2 พร้อมนายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ แพทย์ พยาบาล อัยการ ทหาร ตำรวจ ร่วมออกหน่วยให้บริการพี่น้องประชาชน ที่โรงเรียนบ้านหนองเต่า หมู่ที่ 8 ต.หนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด เพื่อนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว.) มาให้บริการประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคม ในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การบริการด้านทันตกรรม แก่ประชาชน โดยจัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่  1.การตรวจรักษาแผนปัจจุบัน 2.การตรวจรักษาทางทันตกรรม 3.การตรวจรักษาด้วยการแพทย์ทางเลือก ได้แก่ การนวดแผนไทย และการให้คำแนะนำในการใช้สมุนไพรไทย  4.กิจกรรมตรวจคัดกรองภาวะสุขภาพ ได้แก่ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม การตรวจคัดกรองค้นหามะเร็งตับและท่อน้ำดี การตรวจคัดกรองตาต้อกระจก 5.การฟื้นฟูสุขภาพ 6.การจัดนิทรรศการให้ความรู้ให้คำแนะนำต่างๆ เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง