ผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าหารือภาครัฐ หนุนสรรพสามิตจัดเก็บภาษี

ข่าวทั่วไป 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายมาริษ กรัณยวัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า "กลุ่มลาขาดควันยาสูบ (ECST)" เผยหลังจากนำกระเช้าดอกไม้และรายชื่อผู้สนับสนุนกว่าสี่หมื่นรายและตัวอย่างอัตราภาษีบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศต่างๆ เทียบกับบุหรี่มวนเข้าพบอธิบดีกรม สรรพสามิต เพื่อสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าเป็น สินค้าถูกกฎหมาย แก้ปัญหาผู้ใช้และนักท่องเที่ยว ถูกจับการเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้าเป็นมาตรการ ที่ใช้ป้องกันเยาวชนได้ เนื่องจากทำให้สินค้า มีราคาสูงขึ้น เยาวชนก็จะมีกำลังซื้อไม่เพียงพอ รัฐบาลก็ได้ประโยชน์จากการดูแลสุขภาพ ประชาชนและการป้องกันเด็กและเยาวชนได้ อัตราภาษีที่จัดเก็บก็ควรให้เป็นไปตามระดับ ความอันตราย อย่างในประเทศชั้นนำต่างๆ เช่น อังกฤษ และกลุ่มสหภาพยุโรป

"รัฐบาลมี พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ที่ใช้ควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าได้แล้ว ก็ไม่มีความจำเป็นต้องแบนบุหรี่ไฟฟ้า เราเข้าใจความกังวลของสาธารณสุขในเรื่องความปลอดภัยของบุหรี่ไฟฟ้า พวกเราสนับสนุนให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกฝ่าย เพื่อศึกษาผลการวิจัยบุหรี่ไฟฟ้าและแนวทางควบคุมของสหรัฐอเมริกา อังกฤษ หรือสหภาพยุโรป"

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ