อบรมนักบริหาร

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 00:00:49 น.

นายลักษณ์ วัจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 2 โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง