คอลัมน์หมุนตามทุน: ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ จะเลือก'กล่อง'หรือ'เม็ดเงินลงทุน'

ข่าวเศรษฐกิจ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

กระบองเพชร

ต้องยอมรับว่ารัฐบาลที่มาจากการ "ยึดอำนาจ" จากประชาชนจำเป็นต้องเร่งสร้างความน่าเชื่อถือในสายตาของประชาคมโลกในหลายมิติ...จึงไม่แปลกที่ไม่ว่าหน่วยงานไหนก็พยายามจะสร้างผลงานประเภท "กล่อง"...หวังให้รัฐบาลกล้าพอที่จะยืดอกบอกสังคมได้ว่าแม้ว่าไม่ได้มาจากระบอบประชาธิปไตยแต่ประชาคมโลกก็ยังให้การยอมรับ ได้รับการขยับเครดิตในทางบวกหลายเรื่อง..นอกจากเครดิตในเรื่องการปราบคอร์รัปชั่น...ประเทศที่น่าลงทุน...ประเทศที่มี ความสะดวกในการลงทุน...ฯลฯ ที่รัฐบาลพยายามจะออกมาตรการต่างๆ ให้เข้าหูเข้าตาเป็นที่พอใจขององค์กรที่จัดอันดับ...แม้ว่าบางเรื่องก็ส่งผลกระทบด้านลบต่อภาคธุรกิจในประเทศเอง...อย่างล่าสุด ก็พยายามที่จะให้องค์การอนามัยโลก(WHO) ปรับเครดิตของประเทศ โดยการออกมาตรการเล่นงานอุตสาหกรรมยาสูบ...จนทำให้ชาวไร่ยาสูบของไทยกำลังจะตายอยู่แล้วตอนนี้...สดๆร้อนๆ...ก็ที่กระทรวงสาธารณสุขได้แถลงข่าวประกาศเตรียมออกกฎหมาย ซองบุหรี่แบบเรียบ (Plain Packaging) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ...

"ซองบุหรี่แบบเรียบ"...ก็คือนโยบายซองบุหรี่แบบเรียบ (Plain Packaging) คือ การที่รัฐกำหนดห้ามมิให้ซองบุหรี่แสดงเครื่องหมายทางการค้ารวมถึงการกำหนดรูปแบบ ขนาด สีของตัวอักษร และสีของซองบุหรี่ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน...โดยมีความเชื่อว่าซองบุหรี่แบบเรียบจะช่วยลดความน่าดึงดูดใจในการบริโภคยาสูบ....

คำถามสำคัญคือการใช้นโยบายซองบุหรี่แบบเรียบ.ลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ได้หรือไม่...??? ซึ่งอันนี้ก็คงยังบอกไม่ได้...แต่มีข้อมูลที่น่าสนใจคือ...ปัจจุบันประเทศไทยบังคับใช้รูปภาพคำเตือนที่มีขนาดใหญ่ถึง 85% ของซองบุหรี่...แต่จากสถิติในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาพบว่าตัวเลขของ ผู้บริโภคยาสูบมิได้ลดลงเลย...ขณะที่มาตรการการปรับขึ้นภาษีทำให้เริ่มเห็นการลดลงของยอดขายบุหรี่ที่เสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย... ขณะที่ตัวเลขการบริโภคบุหรี่ที่ถูกลักลอบนำเข้า อย่างผิดกฎหมาย หรือยาเส้น...เพิ่มมากขึ้น...!! สรุปก็คือจำนวนผู้สูบบุหรี่ไม่ได้ลดลงเลย...!! ส่วนตัวอย่างในประเทศอื่นๆ...เช่นประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ ฝรั่งเศส และไอร์แลนด์...มี่ประกาศใช้นโยบายซองบุหรี่แบบเรียบจนถึงปัจจุบันพบว่า ตัวเลขของผู้บริโภคยาสูบแทบมิได้ลดลงเลย ในทางกลับกันตัวเลขของ ผู้บริโภคยาสูบกลับเพิ่มขึ้น....

เอาล่ะ...ลองมาชั่งน้ำหนักดูว่า... "กล่อง" ที่ไทยอยากจะได้จาก WHO...มันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราจะต้องเสียไปหรือเปล่า....อย่างแรกคือในเมื่อจำนวนผู้สูบมิได้ลดลงจากมาตรการผิวๆ ที่พยายามเข็นออกมา...ในทางกลับกัน...การใช้นโยบายซองบุหรี่แบบเรียบ...เป็นการละเมิดและลิดรอน...ทรัพย์สินทางปัญญาของ ผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศ... โดยเฉพาะธุรกิจต่างประเทศ...ที่เริ่มจะเกิดความไม่มั่นใจในนโยบายของรัฐบาล...เพราะเกรงว่า จะถูกลิดรอนสิทธิอีกครั้งเมื่อใดก็ได้...ซึ่งก็จะส่งผลไปถึงการลดจำนวนการรับซื้อใบยาสูบจากชาวไร่ยาสูบของไทย...ซึ่งน่าเห็นใจเพราะก่อนหน้านี้ชาวไร่ยาสูบก็เดือดร้อนไปรอบหนึ่งแล้วจากการที่โรงานยาสูบของไทยได้ประกาศลดโควตารับซื้อใบยา....

และต้องย้ำว่า การสร้างความกังวลต่อผู้ลงทุนจากต่างชาติ ซึ่งจะไม่เป็นผลดีสำหรับเศรษฐกิจของไทยที่ยังต้องพึ่งการลงทุนจากต่างชาติ....การที่รัฐบาลสามารถละเมิดสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทต่างๆ ซึ่งถือว่ามีมูลค่ามหาศาลจะส่งผลให้ความเชื่อมั่นและความน่าดึงดูดในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยหายไปอย่างหลีกเลี่ยงมิได้...

อีกประเด็นด้านที่จะเกิดขึ้นก็คือ...การเพิ่มขึ้นของปัญหาของบุหรี่ปลอมและบุหรี่เถื่อนที่ไม่ได้เสียภาษี...เพราะซองบุหรี่แบบเรียบนั้นง่ายต่อการปลอมแปลง....ดังนั้น นอกจากนโยบายซองบุหรี่แบบเรียบจะไม่มีประสิทธิภาพในการลดจำนวนผู้สูบแล้ว ยังส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการ จัดเก็บภาษีของรัฐและก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้น ของการกระทำผิดต่างๆ ที่จะตามมาอีกด้วย อาทิ การให้และรับสินบนของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ