คอลัมน์ชีพจรโลกธุรกิจ: ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชี

ข่าวเศรษฐกิจ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่าก.ล.ต. ปรับปรุงเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยให้บริษัทจดทะเบียน(บจ.)ต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี จากเดิมที่ต้องเปลี่ยนเมื่อครบ 5 ปี และเว้นวรรค 2 ปี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน เริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มกราคม 2562 บรรยายใต้ภาพ รพี สุจริตกุล

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ