เวทีแลกเปลี่ยน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 00:00:51 น.

นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรฯเป็นประธาน เปิดประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเกี่ยวกับบทบาทของสุขภาพดินและพืชในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดการดินและสุขภาพพืชในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง