คอลัมน์ตะลอนเที่ยว: ล่องเจ้าพระยา ชมกรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยางามยามค่ำ

ข่าวทั่วไป 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

by Mr.Flower แม่น้ำเจ้าพระยา หรือแม่เจ้าพระยา คือ สายน้ำแห่งชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยทำมาหากินอยู่ในเขตภาคกลางของประเทศไทย สองริมฝั่งเจ้าพระยาจึงเป็นเขตที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยเรือกสวนไร่นา และมีชุมชนใหญ่ตั้งกระจายอยู่เป็นจุดๆ ตลอดสายน้ำ แม่เจ้าพระยาช่วงที่ไหลผ่านพระราชธานีเก่าของอาณาจักรสยาม คือ กรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยา หรือ กรุงศรีอยุธยา ได้รับการกล่าวขวัญ มานานแสนนานว่างดงามยิ่งนัก เพราะสองฟากฝั่งของเจ้าพระยาที่ไหลเลาะเรียบเกาะเมืองอยุธยา จะบริบูรณ์ไปด้วยวัดวาอาราม ป้อมค่ายป้องกันราชธานี และชุมชนต่าง ๆ ทั้งของชาวสยามและชาวนานาชาติ ที่เข้ามาทำมาหากินอยู่ในราชธานีแห่งนี้ ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำมาหากินในยุคนั้นก็มี อาทิ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย ดัทช์ โปรตุเกส ฝรั่งเศส เปอร์เซีย เป็นต้น บรรยายใต้ภาพ ภายในเขตพระบรมมหาราชวังแห่งกรุงศรีอยุธยาราชธานี วัดไชยวัฒนาราม

มีผู้คนจำนวนมากกล่าวตรงกันว่า กรุงศรีอยุธยางามทั้งในยามกลางวันและยามราตรี ซึ่งก็เป็นความจริงตามนั้นทุกประการ และเพื่อ เป็นการยืนยันถึงความงามดังที่ถูกกล่าวไว้ ตะลอนเที่ยววันนี้จึงจะพาคุณๆ ไปชมความงามของเกาะเมืองอยุธยาในยามค่ำ ด้วยการล่องเรือเหนือลำเจ้าพระยาชมพระราชธานีแห่งนี้ในคืนวันเพ็ญ เดือน 12

เราลงเรือเอี้ยมจุ๊นที่ดัดแปลงเป็นเรือสำราญ ซึ่งสามารถให้บริการสมาชิกได้ทั้งหมด 20 คน เริ่มต้นจากหน้าวัดกษัตราธิราช แล้วล่องผ่านหน้าวัดไชยวัฒนาราม ซึ่งฝั่งตรงข้ามวัดไชยฯ คือพระตำหนักสิริยาลัย วัดพุทไธศวรรย์ โบสถ์คริสต์ของนักบุญยอแซฟ (โบสถ์คริสต์ นิกายโรมันคาทอลิกแห่งแรกของอาณาจักรสยาม) ป้อมเพชร (ป้อม ปราการสำคัญเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี จุดนี้เป็นที่บรรจบกัน ของแม่น้ำป่าสัก ลพบุรี และอยุธยา) วัดพนัญเชิง แล้วล่องเรื่อยไปถึงสะพานปรีดี-ธำรง (ปัจจุบันมีสะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสะพานสมเด็จพระเอกาทศรถ สร้างอยู่ติดกับสะพานปรีดี-ธำรง) อันที่จริงสองฝั่งเจ้าพระยาช่วงที่เราล่องเรือชมเมืองนั้นยังมีชุมชนของชาวอยุธยาตั้งอยู่ริมสองฝั่ง และมีวัดเล็กวัดน้อยตั้งอยู่ด้วย เพียงแต่เรือของเราไม่ได้แวะทุกจุดที่ผ่าน

ภาพแห่งความวิจิตรที่เลือกสรรเพื่อนำมาฝากคุณๆ ในทริปนี้ คือภาพวัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งอยู่ใกล้ชิดติดกับวิหารหลวงวัดมงคลบพิตร

สำหรับวัดพระศรีสรรเพชญ์ นับเป็นพระอารามหลวงซึ่งเคยเป็นเขตพระราชฐานในพระบรมมหาราชวังเมื่อครั้งยุคกรุงศรีอยุธยา แต่ภายหลังสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระราชทานเขตพระราชฐานให้เป็นเขตพุทธาวาส เพื่อสร้างพระอารามหลวงประจำพระบรมมหาราชวัง แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายพระราชมณเฑียร และพระบรมมหาราชวังขึ้นไปทางทิศเหนือของพระอารามหลวงแห่งนี้ วัดพระศรี สรรเพชญ์ ถือเป็นต้นแบบของพระอารามหลวงประจำพระบรมมหาราชวัง ซึ่งในกาลต่อมาเมื่อสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทรฯ ขึ้นเป็นราชธานีของกรุงเทพฯ ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างวัด พระศรีรัตนศาสดารามขึ้นเป็นพระอารามหลวงประจำพระบรมมหาราชวัง ดังปรากฏจนทุกวันนี้

ภาพชุดต่อมาคือวัดไชยวัฒนารามในยามเย็นจนถึงยามค่ำ ซึ่งงดงามประดุจสรวงสวรรค์ โดยเฉพาะในยามค่ำที่พระจันทร์เต็มดวง ฝั่งตรงข้ามของวัดไชยวัฒนารามคือพระตำหนักสิริยาลัย

ส่วนภาพประกอบอื่นๆ ก็คือภาพของวัดพุทไธศวรรย์ โบสถ์นักบุญยอแซฟ ป้อมเพชร และสะพานปรีดี-ธำรง

หากคุณๆ สนใจไปชมความงามรอบๆ เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ด้วยการนั่งเรือล่องไปเรื่อยๆ กับ Mr. Flower แล้วพูดคุยเรื่องราว ทางประวัติศาสตร์ของพระมหาราชธานีแห่งนี้ โปรดติดต่อที่หมายเลข โทรศัพท์ 091 7233615

สองฝั่งเจ้าพระยาในรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยายามค่ำ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ