เปิดศูนย์สร้างสมรรถนะอิหม่ามประจำพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 00:00:45 น.

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์เสริมสร้างสมรรถนะอิหม่ามประจำจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ร่วมในพิธี ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำ จ.ปัตตานี โดยศูนย์เสริมสร้างสมรรถนะอิหม่ามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทางคณะกรรมการอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความตั้งใจที่จะให้เกิดขึ้น เพื่อเป็นสถานที่จัดการอบรมบรรดาผู้ที่ดำรงตำแหน่งอิหม่าม คอเต็บ และ

บีหลั่นประจำมัสยิดที่มีเป็นจำนวนมาก ในการที่เสริมสร้างความเข้าใจ องค์ความรู้อื่นๆ เพิ่มเติมจากที่บรรดาผู้นำเหล่านี้มีอยู่แล้ว เช่น หลักการบริหารจัดการให้เกิดมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพราะ ผู้เป็นอีหม่ามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ได้เป็นแค่อิหม่ามนำละหมาดเพียงอย่างเดียว แต่กลับมีหน้าที่คอยประสานงาน คอยแนะนำให้กับหน่วยงาน รัฐในพื้นที่เกือบทุกกระทรวงทบวงกรม ดังนั้นสถานศูนย์ฯแห่งนี้จะคอยหน้าที่อบรมเสริมสร้างสมรรถนะให้กับอิหม่ามได้อีกทางหนึ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง