4 องค์กรใหญ่จัดกิจกรรม Bhappy ร่วมแรงร่วมใจ สร้างฝายสร้างป่า คืนคุณค่าให้แผ่นดิน

ข่าวบันเทิง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

4 องค์กรใหญ่ กรุงเทพประกันภัย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพประกันชีวิต และไอโออิ กรุงเทพประกันภัย ผนึกกำลัง ร่วมกันจัดกิจกรรม Bhappy ครั้งที่ 11 ตอน ร่วมแรงร่วมใจ สร้างฝายสร้างป่า คืนคุณค่าให้แผ่นดิน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

สุชาติ จิรายุวัฒน์ ผู้อำนวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน), พรเพ็ญ บุตรอดิศัย Division Director HR Business Partner & Organiza tional Development โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล, ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพ ประกันชีวิต จำกัด (มาหชน) และ สาธิต ลิปตะสิริ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารและ พนักงานจิตอาสาของทั้ง 4 องค์กรกว่า 200 คน ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์น้ำและป่า ในกิจกรรม Bhappy ร่วมแรงร่วมใจ สร้างฝาย สร้างป่า คืนคุณค่าให้แผ่นดิน เริ่มต้นด้วยกิจกรรมการปั้น Seed Bombs ซึ่งเป็นการนำ ก้อนดินเหนียว ปุ๋ยหมัก และเมล็ดพันธุ์พืช มาปั้น เป็นก้อนเพื่อนำไปโยนในพื้นที่ป่า ซึ่งเป็นการช่วยอนุรักษ์และปลูกต้นไม้แบบง่ายๆ จากนั้น จึงทำการแบ่งเป็นกลุ่มๆ พนักงานจิตอาสาเข้าพื้นที่ป่า โดยกลุ่มที่ 1 เป็นการทำโป่งเทียม สร้างแหล่งน้ำ และแหล่งอาหารให้แก่สัตว์ป่าในพื้นที่ และ กลุ่มที่ 2 กิจกรรมสร้างฝายดิน ทั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์ดิน และแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นอาหารของสัตว์ป่า ตลอดจนเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับพื้นที่ ก่อให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศป่าไม้ ตลอดจน สัตว์ป่าให้ดำรงชีวิตตามธรรมชาติ และใน โอกาสนี้ ผู้บริหารทั้ง 4 องค์กรได้ร่วมกันมอบเงิน สนับสนุนกระเบื้องปูพื้นอาคารเพื่อเป็นศูนย์ การเรียนรู้ให้แก่เยาวชน และอาหารวัวแดง รวมเป็นเงินจำนวน 330,000 บาท นอกจากนี้ ผู้บริหารทั้ง 4 องค์กรยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความร่มรื่นให้แก่ผืนป่าอีกด้วย

สำหรับโครงการ "Bhappy" เป็นโครงการ ที่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และบมจ.กรุงเทพประกันชีวิต ได้ริเริ่มร่วมกันจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานของทั้ง 3 บริษัท ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน รวมทั้งเพื่อสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร ล่าสุด บมจ.ไอโออิ กรุงเทพประกันภัยได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้ด้วย ซึ่งโครงการ Bhappy ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมาเป็น ครั้งที่ 11 และจะยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์และ สานต่อกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องต่อไป

บรรยายใต้ภาพ

ผู้บริหารร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่นของผืนป่า

สุชาติ จิรายุวัฒน์ ผอ.ธุรกิจสาขา และการร่วมทุน บมจ.กรุงเทพ ประกันภัยกล่าว เปิดกิจกรรม Bhappy ครั้งที่ 11

ระหว่างทางไปทำโป่งดินและสร้างฝาย แม้ทางไกลแค่ไหน จิตอาสาของเราก็ไม่ถอย

ผู้บริหาร 4 องค์กร ร่วมกันมอบเงินสนับสนุนกระเบื้องปูพื้นอาคารเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่เยาวชน และอาหารวัวแดง

จิตอาสาร่วมกันปั้น Seed Bombs เพื่อนำไปโยนในพื้นที่ป่า


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ