คอลัมน์รายงานพิเศษ: สหกรณ์ฯพรานกระต่ายหนุนสมาชิกปลูกข้าวเมล็ดพันธุ์คุณภาพปั๊มรายได้

ข่าวทั่วไป 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าว คุณภาพดี นับเป็นปัญหาสำคัญของชาวนาไทย เนื่องจากหากมีเมล็ดพันธุ์ดี ผลผลิตที่ได้รวมถึงราคาก็จะดีตามไปด้วย ที่ผ่านมาชาวนาในหลาย พื้นที่ต้องประสบปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับชาวนาในตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งพื้นที่อยู่นอกเขตชลประทานจึงทำนาได้เพียงปีละ 1 ครั้ง ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว สหกรณ์การเกษตรพรานกระต่าย จำกัด จึงจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีให้เกษตรกรสมาชิกปลูกครั้งเดียวให้ได้ผลผลิตและราคาตามที่ต้องการ

นายสุพจน์ เดชะผล ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรพรานกระต่าย จำกัด เผยว่า สหกรณ์ฯสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพให้สมาชิกนำไปปลูก เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี เป็นที่ต้องการของตลาด อีกทั้ง ยังส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านเกษตรโดยตรงเข้าไปให้ความรู้แก่สมาชิก แนะนำเรื่องของการใช้ปุ๋ย ยา และดูแลเรื่องโรคแมลงศัตรูพืช เน้นการลดต้นการผลิต

นอกจากนี้ สหกรณ์การเกษตรพรานกระต่าย จำกัด ยังได้ขับเคลื่อนโครงการของรัฐบาลผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2561/62 ด้านการตลาด 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกและการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพ โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร และโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว

"อยากให้สมาชิกเน้นเรื่องคุณภาพของผลผลิตเป็นสำคัญ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ให้บ่อย หากข้าวที่ปลูกไม่มีคุณภาพ ก็จะขายได้ราคาไม่ดี เพราะปีหนึ่ง ทำนาเพียงครั้งเดียว ถ้าขายได้ราคาไม่ดีก็จะไม่คุ้มทุน" นายสุพจน์ กล่าว

ด้านนายสมชาย เกียรติวงศ์ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรพรานกระต่าย จำกัด เล่าว่า หลังสหกรณ์ฯส่งเสริมให้ปลูกข้าวหอมมะลิเมล็ดพันธุ์ดี ทำให้ผลผลิตที่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมมาก แม้ว่าปีนี้ผลผลิตจะต่ำกว่าปีที่แล้วอยู่ประมาณ 20% เนื่องจากประสบกับภัยแล้ง แต่ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ คุณภาพของผลผลิต เป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดราคา การใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดี การใช้ปุ๋ย ยา อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ก็ช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้มาก จะนำไปสู่รายได้ที่มั่นคงของสมาชิกอย่างยั่งยืนต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ