ภาพข่าวสังคมกีฬา: ร้อยโทณัยณพ ภิรมย์ภักดี

ข่าวกีฬา หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 00:00:32 น.

ร้อยโทณัยณพ ภิรมย์ภักดี นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือระหว่าง สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย กับ กลุ่มจังหวัดอาคิตะ เมืองโอตาเตะ ประเทศญี่ปุ่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง