ภาพข่าวสังคมกีฬา: นายนพพร วาทิน

ข่าวกีฬา หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 00:00:57 น.

นายนพพร วาทิน ประธานมูลนิธิรุจิรวงศ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย ดร.วรุตม์ วรรณะเอี่ยมพิกุล ประธานกิตติมศักดิ์ฯ มอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 แก่นักเรียนเรียนดี-กีฬาเด่น โรงเรียนวัดสุทธิวราราม จำนวน 1,982,000 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง