วิ่ง'Healthy Lifestyle Run 2019' 9 จังหวัด 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ

ข่าวกีฬา 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ผนึกกำลังร่วม 7 ภาคี เครือข่ายสุขภาพเดินหน้าสานต่อโครงการส่งเสริม สุขภาพคนไทยจัดงานเดิน-วิ่ง สร้างเสริมสุขภาพดี "Healthy Lifestyle Run 2019" เฮลท์ตี้ ไลฟ์สไตล์ รัน 2019 ใน 9 จังหวัด 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยนายพรชัย สวัสดิ์สุขสบชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด เป็นประธานแถลงข่าวงานเดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี "Healthy Lifestyle Run 2019" เฮลท์ตี้ ไลฟ์สไตล์ รัน 2019 ปีที่ 2 ที่ห้องสุรศักดิ์บอลรูม 2-3 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร บรรยายใต้ภาพ พรชัย สวัสดิ์สุขสบชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด พร้อมด้วย 7 ภาคีเครือข่ายสุขภาพ ร่วมกันแถลงข่าว งานเดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี ปีที่ 2 โดยจะทำการแข่งขัน 9 จังหวัด ใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศมุ่งส่งเสริม ให้คนไทยมีสุขภาพดี แข็งแรง และมี Healthy Lifestyle ที่โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.นี้

นายพรชัย สวัสดิ์สุขสบชัย กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด กล่าวว่า กลุ่มบริษัท ดัชมิลล์ ร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่ายสุขภาพเดินหน้าสานต่อโครงการส่งเสริมสุขภาพคนไทย จัดงานเดิน-วิ่งการกุศลสร้างเสริมสุขภาพดี "Healthy Lifestyle Run 2019" เฮลท์ตี้ ไลฟ์สไตล์ รัน 2019 ต่อเนื่องปีที่ 2 ขยายผลสู่ 9 จังหวัด ใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ มุ่งส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี แข็งแรง และมี Healthy Lifestyle เฮลท์ตี้ ไลฟ์สไตล์ และมอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายร่วมสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กระจายรายได้ในท้องถิ่นพร้อมฉลองวาระครบรอบ 35 ปี กลุ่มบริษัท ดัชมิลล์ ตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กรผู้นำด้านสุขภาพ ภายใต้ แนวคิด Good Health/Good Food/Good Life/ Good Society

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ได้ริเริ่มโครงการ Dutch Mill Healthy Lifestyle (ดัชมิลล์ เฮลท์ตี้ ไลฟ์สไตล์) เมื่อช่วงปลายปี 2559 ที่ผ่านมา โดยมุ่งหวังที่จะช่วยส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี แข็งแรง และมี Healthy Lifestyle (เฮลท์ตี้ ไลฟ์สไตล์) ซึ่งเป็นวิถีสุขภาพดี มีความสุขเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองป้องกันตัวเอง ให้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยทางบริษัทมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านอาหาร สุขภาพ และโภชนาการที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคด้วยการสื่อสารผ่านช่องทาง การสื่อสาร และกิจกรรมต่างๆ ของดัชมิลล์รวมทั้งได้ร่วมสนับสนุน กิจกรรมต่างๆ ของภาคีเครือข่ายสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2562 นี้ เนื่องในวาระครบรอบ 35 ปี กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ทางบริษัทได้ร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่ายสุขภาพ ได้แก่ มูลนิธิหัวใจ

แห่งประเทศไทยฯ/มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ/ เครือข่ายคนไทยไร้พุง/มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ/สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย/สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย/ สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย ผนึกกำลังร่วมกัน ส่งมอบสุขภาพดีแก่คนไทย ด้วยการสานต่อโครงการ "งานเดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run 2019 by Dutch Mill" ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และได้ขยายผลเพิ่มพื้นที่ ในการจัดงาน จาก 5 จังหวัด ในปีแรก เป็น 9 จังหวัด ใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี แข็งแรง และมี Healthy Lifestyle

จากข้อมูลองค์การอนามัยโลก ระบุว่า ตลอดช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases ; NCDs นอน-คอมมูนิเคเบิล ดีซีซ ; เอ็นซีดีเอส)เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย โดยมีคนไทยป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs เอ็นซีดีเอส เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคไต ฯลฯ ถึง 14 ล้านคน เสียชีวิตปีละกว่า 300,000 คน และคาดว่าจะมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งส่วนใหญ่เสียชีวิตก่อนอายุ 60 ปี โรค NCDs เอ็นซีดีเอส จึงถือเป็นภัยใกล้ตัว เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรม เสี่ยงต่างๆ ในการดำเนินชีวิตที่มนุษย์เราสร้างเอง เช่น รับประทานอาหารหวาน มัน เค็มจัด อาหารที่มีไขมันสูง ไม่ออกกำลังกาย นอนดึก พักผ่อนไม่เพียงพอและการมีความเครียดสูง เป็นต้น

ในปี 2562 ถือเป็นโอกาสพิเศษเนื่องในวาระครบรอบ 35 ปี ของกลุ่มบริษัท ดัชมิลล์ โดยทางบริษัทได้ขยายผลเพิ่มพื้นที่ในการ จัดกิจกรรมในวงกว้างมากขึ้น จาก 5 จังหวัดในปีแรก เป็น 9 จังหวัด ใน 5 ภูมิภาค ทั่วประเทศ ได้แก่ นครปฐม นครสวรรค์ ระยอง สงขลา ขอนแก่น กรุงเทพฯ นครราชสีมา อุดรธานี เชียงใหม่ ตั้งเป้าหมายมีผู้เข้ากิจกรรมรวม 35,000 คน โดยรายได้จากการสมัคร ทุกๆการสมัคร 1 ท่าน ร่วมสมทบทุน 100 บาท มอบให้โรงพยาบาลในพื้นที่

กำหนดการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run 2019 by Dutch Mill (เฮลท์ตี้ ไลฟ์สไตล์ รัน 2019 บาย ดัชมิลล์) 9 จังหวัด ใน 5 ภูมิภาค ทั่วประเทศ ได้แก่ วันอาทิตย์ที่ 27 ม.ค. จังหวัดนครปฐม, วันอาทิตย์ที่ 10 ก.พ. จังหวัดนครสวรรค์, วันอาทิตย์ที่ 21 เม.ย. จังหวัดระยอง, วันอาทิตย์ที่ 12 พ.ค. 2562 จังหวัดสงขลา, วันอาทิตย์ที่ 2 มิ.ย. จังหวัดขอนแก่น, วันอาทิตย์ที่ 14 ก.ค. กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 18 ส.ค. 2562 จังหวัดนครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ 3 พ.ย. จังหวัดอุดรธานี และวันอาทิตย์ที่ 15 ธ.ค. จังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.วิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร (มี 2 สนาม ระยอง และเชียงใหม่) รางวัลที่ 1 Overall ชาย/หญิง จะได้โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท, วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร (ทุกสนาม) รางวัลที่ 1 Overall ชาย/หญิง จะได้โล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท และเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5.0 กิโลเมตร (ทุกสนาม) ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "งานเดินวิ่งการกุศล สร้างเสริมสุขภาพดี Healthy Lifestyle Run 2019 by Dutch Mill" ติดตามอัพเดตข่าวสารกิจกรรมและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่เฟซบุ๊คแฟนเพจ Dutch Mill Healthy Lifestyle Run และ www.rundidi.com หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ข้อมูลผู้บริโภคดัชมิลล์ โทร.0-2881-2222 ในวันเวลา ทำการ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ