พล.อ.สิงหา เสาวภาพ

ข่าวบันเทิง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

พล.อ.สิงหา เสาวภาพ ประธานสภา สังคมสงเคราะห์ฯ และ พล.ต.หญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะ กก.อำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ รับโล่รางวัลคนดีศรีแผ่นดิน ของมูลนิธิ 100 พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จากสมเด็จ พระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ