เปิด56ศูนย์เรียนรู้ รับปชช.ช่วงปีใหม่ ท่องเที่ยววิถีเกษตร

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 00:00:42 น.

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินกิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเปิดให้บริการแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร 56 แห่ง พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่ประชาชนที่สนใจภายใต้การบริการของศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวล้วนผ่านการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนา มีจุดเด่น เฉพาะตัว มีกิจกรรมต่อเนื่อง และอยู่บนเส้นทางที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆบริเวณใกล้เคียงได้ เช่น 1.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.สมุทรสาคร มีกิจกรรมเพาะเห็ดนานาชนิด ชมดอกกล้วยไม้ ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 2.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.กาญจนบุรี (เกษตรที่สูง) มีกิจกรรมตกแต่งสถานที่ด้วยไม้ดอกไม้ประดับการจัดมุมการปลูกพืช 3.สวนเพชร เกาะอินทรีย์วิถีไทย จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกผักและผลไม้ที่มีรวมกันกว่า 100 ชนิด แถมยังได้การรับรองพืช Organic Thailand และสถานที่อื่นๆ อีกมากมาย ผู้สนใจดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ที่ แอพพลิเคชั่น เกษตรเช็คอิน ซึ่งดาวน์โหลดได้ฟรีในเพลย์สโตร์ของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หรือที่เพจเฟซบุ๊ค "เกษตร เช็คอิน" นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรยังมีกิจกรรมเปิดจุดบริการประชาชนของหน่วยงานภายใต้กรมที่สำนักงานตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมสายหลักใน 34 จังหวัด รวม 40 จุด เพื่ออำนวยความสะดวก ให้ประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ รวมถึง เป็นพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรอีกช่องทางหนึ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง