แวดวงนักปกครอง

ข่าวทั่วไป 5 มกราคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นาย..อำเภอน้อย

ต้อนรับปีใหม่!! เรียกรายงานตัวปลัดอำเภอ รุ่นที่ 3 กรมการปกครองประกาศขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) จำนวน 300 ราย ในวันที่ 14 มกราคม 2562 รายงานตัวระหว่างเวลา 08.00-08.30 น. ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร รายละเอียดการรายงานตัวดูได้จากเว็บไซต์ https://multi.dopa.go.th ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านครับ

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง สั่งการด่วน!! นายอำเภอในพื้นที่เสี่ยงอิทธิพลพายุโซนร้อน "ปาบึก"เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ในช่วงระหว่างวันที่ 3-5 ม.ค. 2562 โดยให้ จังหวัด อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้ 1.ตรวจเช็คเครื่องมือสื่อสารให้พร้อมใช้งาน2.กำชับเวรยามประจำห้องวิทยุคมนาคม จังหวัด อำเภอ เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชม. 3.กรณีเครื่องมือสื่อสารชำรุดหรือต้องการเพิ่มเติม ให้ประสาน ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต 7, 9, 11 และ 13 โดยด่วน

ไปที่จังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ย้ำเตือนพี่น้องประชาชนชาวชุมพรเฝ้าติดตามสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึกอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมในการอพยพเคลื่อนย้าย โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณชายฝั่ง ในกรณีที่ได้รับการแจ้งเตือนจากส่วนราชการ ในส่วนของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม จังหวัดชุมพร ได้เตรียมความพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือทุกคนในกรณีที่เกิดภัย โดยเฉพาะชาวประมงห้ามออกจากฝั่งเด็ดขาด และยังมีประกาศเตือนไปยังสถานศึกษาทุกแห่งให้หยุดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันนักเรียนไม่ให้เกิดอันตราย ซึ่งทางจังหวัดพร้อมทำงานเต็มที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลัง ประชาชนสามารถติดต่อ

ขอความช่วยเหลือหรือแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ที่ สายด่วน 1748 และ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม จังหวัดชุมพร โทร. 0-7750-1207

เตรียมอพยพหนีพายุปาบึก!! นายสุพงษวิณัย ชูยก นายอำเภอท่าศาลา

จ.นครศรีธรรมราช เปิด "บ้านพักนายอำเภอ" ติดกับหอประชุมศาลาประชาคมเป็นสถานที่พักพิงชั่วคราวให้กับประชาชนในพื้นที่ ม.4 ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยพายุ "ปาบึก" จำนวน 7 ครัวเรือน รวม 31 คน โดยมี ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ อส. คอยให้การดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งเตือนเรือประมงให้ขึ้นฝั่ง นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักริมชายหาด ทราบถึงสถานการณ์

ตรวจปัสสาวะ น.ส.มาริสา สีลาพัฒน์ นายอำเภอมหาชนะชัย จ.ยโสธร ได้นัดประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการประจำอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 361 คน โดยการประชุมในครั้งนี้นายอำเภอ ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ปิดประตูห้องประชุมแล้วทำการตรวจปัสสาวะเพื่อหา สารเสพติด โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำอำเภอ เป็นผู้ทำการตรวจ ตามมาตรการกวาดบ้านเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยจะต้องกวาดบ้านของตนเองให้สะอาดเริ่มต้นจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีความสำคัญในการดูแลชุมชน หมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติด สำหรับผลการตรวจปัสสาวะในเบื้องต้นไม่พบว่าผู้นำ ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ไม่พบบุคคลใดมีผลตรวจเป็นสีม่วงครับ

บรรยายใต้ภาพ

วิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

มาริสา สีลาพัฒน์ นายอำเภอมหาชนะชัย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ