คอลัมน์: ข่าวภูมิภาค: ร้อยเอ็ดออกหน่วยพอ.สว.ให้บริการประชาชน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 00:00:44 น.

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรม การออกหน่วยให้บริการประชาชนของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย มะเร็งเต้านม มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่โรงม่วงลาดวิทยาคาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิก พอ.สว.จ.ร้อยเอ็ด พันเอกภาณุพงษ์ พุทธาศรี รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.ร้อยเอ็ด คณะกรรมการเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัด ประจำอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เพื่อให้บริการประชาชนที่อยู่ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคม ในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชน ประกอบด้วยการบริการ 6 กิจกรรม ได้แก่ การตรวจรักษาแผนปัจจุบัน การตรวจรักษา ทางทันตกรรม การตรวจ รักษาด้วยแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การนวดแผนไทย การฝังเข็ม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง