คอลัมน์ชีพจรโลกธุรกิจ: ลุยเชื่อมฐานข้อมูลใบหน้าบุคคล

ข่าวเศรษฐกิจ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า แนวทางการดำเนินงานหลังจากที่เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้กรม เชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาใช้ประกอบการให้บริการ จดทะเบียนธุรกิจและตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งนี้กรมฯจะมีหนังสือถึงกรมการปกครอง เพื่อดำเนินการประสานการเชื่อมโยงและหารือทางข้อเทคนิค ต่อไป ซึ่งการเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้า จะเกิดประโยชน์อย่างมากในการตรวจสอบและยืนยันความมีตัวตน โดยเฉพาะการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)

บรรยายใต้ภาพ

วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ