เทเวศประกันภัยเปิดห้องเรียนใบใหญ่เพื่อ'เด็กพิเศษ'

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 00:00:39 น.

ห้องเรียนของเด็กๆ ในยุคสมัยใหม่ อาจจะไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมๆ ที่มีโต๊ะเรียน กระดานดำ และคุณครู หรือไม่ใช่การท่องจำความรู้แค่ในตำรา แต่เป็นห้องเรียน แห่งการเรียนรู้นอกสถานที่ ที่จะสร้างประสบการณ์ บทเรียนที่แปลกใหม่แก่เด็กๆ ซึ่งรวมถึงเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ที่การเรียนรู้นอกห้องเรียนก็ถือเป็นสิ่งที่ สำคัญมากเช่นกัน เนื่องในโอกาสวันเด็ก ชาติ 2562 บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด จึงนำน้องๆ ในห้องเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนวัดมหาธาตุ ไปเรียนรู้ นอกห้องเรียนในกิจกรรม "พาน้องเที่ยว เสริมการเรียนรู้ สู่การพัฒนา ปีที่ 7" ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้าน ของพ่อ

นางภาวิณี ทิพย์เพชร ผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานกรรมการและสื่อสารองค์กร บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา เทเวศประกันภัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กที่มีความ ต้องการพิเศษโรงเรียนวัดมหาธาตุ ด้วยการ บำบัด ฟื้นฟู และพัฒนาศักยภาพของเด็กๆ ภายใต้ "โครงการพัฒนาบุคคลที่มีความต้องการ พิเศษ" ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ล่าสุด ได้จัดการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ภายใต้ กิจกรรม "พาน้องเที่ยว เสริมการเรียนรู้ สู่การพัฒนา ปีที่ 7" โดยนำนักเรียนในห้องเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนวัดมหาธาตุ เดินทางสู่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อเพื่อศึกษาเรียนรู้แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานอันทรงคุณค่าของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่นำมาปรับใช้กับพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังเป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน เสริมสร้างพัฒนาการ ด้านความจำและความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึง พัฒนาการด้านอารมณ์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นของเด็กๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนห้องการศึกษาพิเศษ

ในการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กๆ ในวันนี้ น้องๆ มีโอกาสเรียนรู้การทำเกษตรวิถีพอเพียง และกิจกรรมมากมาย อาทิ การสานปลาตะเพียน การเลี้ยงปลานิลและปลาทับทิม การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงแพะนม ซึ่งเด็กๆ ต่างได้ สัมผัสกับสัตว์ชนิดต่างๆ ได้ให้อาหารปลา ไก่ เก็บไข่ไก่ ให้นมแพะ การที่เด็กๆได้สัมผัสกับสัตว์ทำให้พวกเขาก้าวผ่านความกลัวที่เกิดขึ้นได้ ท่ามกลางรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ จากนั้นได้เรียนรู้การทำอาหารซึ่งปรุงจาก วัถตุดิบที่เก็บภายในสวน กับเมนู ยำไข่ดาว เพื่อให้น้องๆ ได้นำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งทุกคนก็ทำกันได้ดี และลองชิมฝีมือของตัวเอง และสุดท้ายเรียนรู้วิธีการปลูกต้นไม้ในกระถาง ฝึกให้น้องๆ ได้ลองปลูกต้นไม้เล็กๆ ในกระถางต้นไม้ เด็กทุกคนดูมีความตั้งใจในการตักดิน นำต้นไม้มาใส่ในกระถางและปลูกต้นไม้จนสำเร็จ นำผลงานที่ได้มาอวดกันอย่างสนุกสนาน"

นางวารี สิริพร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดมหาธาตุ เล่าว่า "โรงเรียนวัดมหาธาตุจะมีห้องเรียนพิเศษสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนให้เด็กๆเหล่านี้ เพราะการศึกษาของเด็กที่มีความต้องการพิเศษจะเป็นการศึกษาจำกัดเฉพาะ และเขาจะได้สัมผัสเฉพาะกลุ่มเพื่อนที่เป็นกลุ่มเล็กๆ การมาเรียนรู้นอกห้องเรียนจะทำให้เด็กได้มาเรียนรู้กับเพื่อนที่เป็นปกติ ได้สัมผัสประสบการณ์ที่แปลกใหม่ สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ถือเป็น กิจกรรมที่ดี เด็กๆ ได้ มาสัมผัสกับธรรมชาติ สังคมภายนอกที่เขาอาจจะไม่ได้ไปสัมผัสตรงนั้น เขาจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ซึ่งบางคนจะมีความกลัวในบางเรื่อง พอเขาได้มาลองสัมผัส ความกลัวนั้นก็อาจจะหายไปจากตัวเขา เขาก็จะ เอาประสบการณ์นี้ไปปรับใช้กับตัวเขาใน ชีวิตประจำวัน"

ด้าน ว่าที่ร้อยตรีหญิง นันท์นภัส แจ่มกระจ่าง คุณแม่ของน้องพีพี-ด.ช.นนทพันธ์ แจ่มกระจ่าง เผยความรู้สึกว่า "กิจกรรมในวันนี้ ในแต่ละฐานเป็นกิจกรรมที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก และเป็นกิจกรรมที่เด็กๆ ในกรุงเทพฯ จะไม่ค่อยได้พบเจอ แต่วันหนึ่งที่เขามีบ้านที่ต่างจังหวัด เขาก็จะได้พบเจอ น้องพีพีมีบ้านอยู่ต่างจังหวัด เขาเลยเคยเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ น้องเลยคุ้นเคย กับสิ่งมีชีวิต การเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้น้องมีความช่างสังเกตซึ่งเห็นได้ชัด เมื่อเขาเห็นที่ ศูนย์เรียนรู้ฯ มีการสร้างทางเดินของไก่ เขาบอกว่าจะนำกลับไปเล่าให้คุณตาฟังจะได้ทำทางเดินให้กับไก่ที่บ้าน"

เมื่อถามน้องพีพีว่าชอบกิจกรรมอะไรบ้างในวันนี้ น้องพีพี บอกว่า "น้องพีชอบกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพราะว่าผมชอบปลูกต้นไม้ และฐานไข่ไก่ เพราะผมได้รู้ว่าไก่ฟักไข่ยังไง และผมก็ชอบทางเดินให้กับไก่ ผมจะกลับไปบอกให้คุณตาสร้างให้ครับ"

การเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นการเปิด โอกาสให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้เรียนรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ฝึกกระบวนการคิดและอารมณ์ให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสำเร็จ ถึงแม้เด็กๆ บางคนจะมีความกลัวสิ่ง มีชีวิตต่างๆ แต่น้องๆ ทุกคนก็สามารถก้าวผ่านมันไปได้ โดยมีกำลังใจจากเพื่อนๆ และ ผู้ปกครองที่คอยอยู่เคียงข้าง ความกลัวของเด็กๆ จึงหายไป

บรรยายใต้ภาพ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง นันท์นภัส แจ่มกระจ่าง และน้องพีพี โชว์ผลงานสานปลาตะเพียน
(ซ้าย) ภาวิณี  ทิพย์เพชร
เด็กๆ สนุกสนานกับการให้นมแพะ
ยำไข่ดาว เมนูที่ได้วัตถุดิบจากไก่และผักที่เลี้ยงไว้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง