'รศ.ดร.วรรณวิไล'ลงนามความร่วมมือ'สร้างสิ่งดีงามต่อเยาวชนและสังคมไทย

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 00:00:06 น.

รศ.ดร.วรรณวิไล กันเพ็ชร์ นักพลังจิตบำบัดพลังจักรวาล พร้อมด้วย ดร.เอนก หิรัญรักษ์ และ ดร.จารวี หิรัญรักษ์, จารุวรรณ เวชตระกูล รองประธานศูนย์ ร่วมเป็นสักขีพยานลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร โดย ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ประธานมูลนิธิฯ ณ กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสิ่งดีงามต่อเยาวชนและสังคมไทยคืนคนดีสู่สังคม โดยใช้พลังจิต ในการดูแล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง