คอลัมน์: แหวกฟ้าหาฝัน: ของจัดแสดงใน Soares dos Reis Museum

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 00:00:18 น.
by Brainy Kid

นักท่องเที่ยวที่มาเยือน Soares dos Reis museum ไม่เพียงจะได้ยลผลงานของ Antonio Soares dos Reis ศิลปินชื่อดังอันเป็นที่มาของชื่อมิวเซียมแล้ว ที่นี่ยังมีงานอีกหลายหลายหมวด เช่น งานกระเบื้อง มิวเซียมแห่งนี้เป็นมิวเซียมที่มีงานกระเบื้องมากที่สุดในโปรตุเกสโดยเฉพาะงานชิ้น สำคัญๆ ของประเทศซึ่งได้รับการถ่ายโอนมาจากเทศบาลเมือง การจัดแสดงจะเรียงลำดับตามเวลาโดยชิ้นแรกย้อนไปในปี 1621 แต่งานหลักๆ เริ่มต้น ในช่วงเวลาของ Marques de Pombal ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 และมีเรื่อยมาจากทุกทิศทาง ทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทางภาคเหนือของประเทศ เช่น Viana do Castelo และ Gaia ยิ่งกว่านั้น งานกระเบื้องของมิวเซียมยังมีงานของประเทศจีนในสมัยราชวงศ์ชิงอีกต่างหากด้วย นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนจะได้ศึกษางานกระเบื้องที่มีความสวยงามและหลากหลายอย่างจุใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้วยชามที่มีสีสันสดใส

นอกจากงานกระเบื้อง ที่นี่ยังมีงาน Glassware หรือเครื่องแก้วเป็นของคู่กัน เครื่องแก้วของมิวเซียมแห่งนี้เป็นผลงานของศิลปินต่างชาติเป็นส่วนใหญ่โดยย้อนไปถึงคริสต์ศตวรรษที่ 17 อันเป็นช่วงเวลาเดียวกับการเริ่มอุตสาหกรรมเครื่องแก้วโดยจัดแสดงเรียงตามลำดับเวลา แม้งานส่วนใหญ่จะเป็นงานจากการผลิตแบบอุตสาหกรรม แต่ก็มาจากการออกแบบของศิลปินดังๆ เช่น ศิลปินสเปน อังกฤษ โบฮีเมีย รวมทั้งศิลปินพื้นเมืองชาวโปรตุเกสเอง

ยิ่งกว่านั้น ที่นี่ยังมีงานเครื่องประดับ จัดแสดงอีกต่างหาก โดยทั่วไปมิวเซียมที่ต้องการจัดแสดงผลงานศิลปะที่หลากหลายอาจมีการ จัดแสดงเครื่องประดับด้วย แม้จะไม่ใช่ Treasury museum ตรงๆ ก็ตาม ทั้งนี้เพราะ Art Jewelry หรือ เครื่องประดับในฐานะที่เป็นงานศิลปะนี้เป็นงานศิลปะที่ต้องประกอบไปด้วยการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ และความประณีตในการผลิตชิ้นงาน ซ้ำยังมีราคาสูงอีกต่างหาก งานเครื่องประดับแนว ศิลปะจึงไม่เพียงมีคุณค่าจากวัสดุที่ใช้ในการประกอบ แต่ยังมีคุณค่าจากความประณีตในการออกแบบและการประดิษฐ์ด้วย ศิลปินที่ผลิตงานแนวนี้จึงมักจำเป็นต้องมีความรู้มากกว่าศิลปินด้านอื่นๆ งานเครื่องประดับในฐานะเป็นผลงานศิลป์เริ่มรุ่งเรืองในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 แม้ว่าก่อนหน้านี้งานเครื่องประดับจะมีมาอย่างยาวนานแล้วก็ตาม แต่มักเป็นของชนชั้นสูง เช่น กษัตริย์ ขุนนาง และศาสนจักรเท่านั้น ซึ่งในสมัยโบราณ เน้นความหรูหราโดยใช้อัญมณีที่มีขนาดใหญ่ เป็นหลัก

ส่วนของเครื่องประดับที่จัดแสดงในมิวเซียมแห่งนี้ย้อนหลังไปในช่วงปี 1932 อันเป็น ช่วงเวลาที่คนทั่วไปเริ่มมีฐานะดีขึ้น หรือมีคหบดีเพิ่มขึ้นจำนวนมาก อย่างไรก็ดี ของสะสมเริ่มต้นของมิวเซียมแห่งนี้ก็มาจากพระราชวังของท่านบิชอป และมีของสะสมเพิ่มเรื่อยมาโดยได้มาจาก พระราชวังหลวงบ้าง ของบริจาคบ้าง หรือรัฐบาล ซื้อหามาเพิ่มบ้าง หรือแม้แต่แลกเปลี่ยนกันมาจัดแสดงระหว่างมิวเซียมแห่งชาติในแต่ละเมืองของประเทศโปรตุเกส ของจัดแสดงที่เก่าแก่สุดของมิวเซียมแห่งนี้ย้อนหลังไปถึงยุคโลหะเลย ทีเดียว ส่วนของจัดแสดงที่สวยงามที่สุดในมิวเซียมแห่งนี้คือ Stomacher เข็มกลัดที่ทำจากเงิน และอัญมณีหลากสีขนาด 32x30 ซม.นี้ ดั้งเดิม เป็นของราชวงศ์และเก็บอยู่ที่ Palacio das Necessidades จนกระทั่งปี 1910 อันเป็นปีที่ราชวงศ์ล้มลง เข็มกลัดที่แสนหรูหรา ประณีต และเคยใช้ใส่ร่วมกับชุดราตรีกลางคืนนี้ได้กลายเป็นต้นแบบ ของงานอัญมณีที่แพร่หลายในยุโรปในเวลาต่อมา นักท่องเที่ยวที่ได้ยล Stamacher ไม่เพียงได้สัมผัสความวิจิตรบรรจงและอลังการของอัญมณีชิ้นนี้ เท่านั้นยังสามารถตระหนักได้ว่าสมบัติชิ้นนี้สมกับเป็น Highlight หนึ่งของมิวเซียมแห่งนี้จริงๆ

บรรยายใต้ภาพ
งาน Jewellry
Stomacher
งานกระเบื้องจากโรงงานท้องถิ่น
เครื่องกระเบื้อง Decorative art
งานกระเบื้อง 3 มิติ
ชุดงานกระเบื้อง
Glassware
เครื่องตกแต่งกระเบื้อง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง