ติดตามงาน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 00:00:44 น.

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯติดตามการดำเนินงานตาม "โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา" และพูดคุย รับฟังความคิดเห็น ปัญหา รวมถึงให้กำลังใจเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ บ้านคลองสำราญ หมู่ 4 ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เมื่อเร็วๆ นี้