กรมการขนส่งทางบก ยืนยัน!! ใบขับขี่ดิจิทัล ใช้งานได้จริง

ข่าวยานยนต์ หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 00:00:27 น.

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้มีการ พัฒนาระบบการแสดงใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Driving License) ผ่านทางแอพพลิเคชั่น DLT QR Licence ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่ออำนวยความสะดวก และเป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้แก่ประชาชน โดยใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Driving License) มีความน่าเชื่อถือ และ มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล ด้านในการ ใช้รถใช้ถนนต้องเคารพ และปฏิบัติตามกฎหมายจราจร เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

"ประชาชนสามารถใช้ใบอนุญาตขับรถ เสมือนจริงทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการแสดงเป็น หลักฐานเพื่อดำเนินการด้านต่างๆ กับสำนักงานขนส่งได้ทุกแห่ง รวมถึงหน่วยงานต่างๆ สามารถยอมรับใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ ประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในส่วน ของแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน ยังคง ต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด กรณีที่มีการกระทำความผิดตามกฎหมายจราจร ยังจำเป็น ต้องแสดงใบอนุญาตขับรถที่เป็นตัวบัตรต่อตำรวจ ซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกได้ประชาสัมพันธ์ ให้ใช้ใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงทางอิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่กับใบอนุญาตขับรถที่เป็นตัวบัตร ส่วนแนวทางในการพัฒนา รูปแบบการใช้งานให้ตอบโจทย์ประชาชนยิ่งขึ้น กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะหารือร่วมกันอย่างใกล้ชิด"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง