จัดยิ่งใหญ่'ตามรอยตำนานกาแฟฯ' โชว์แหล่งพัฒนาพันธุ์นวัตกรรมเด็ด

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 00:00:57 น.

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดี กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรกำหนดจัดงาน"ตามรอยตำนานกาแฟ แลดอกนางพญาเสือโคร่ง "ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการผลิต การแปรรูปและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ พร้อมต่อยอดพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถลดต้นทุนการผลิต นำไปสู่ความยั่งยืนในอาชีพ อีกทั้ง ยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตกาแฟอะราบิกาของกรมวิชาการเกษตร และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร (Agro tourism)ขุนวาง ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสนับสนุน และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าว เพิ่มเติมว่า การจัดงานครั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงาน ซึ่งภายในงานประกอบด้วย ชม นิทรรศการวิชาการ "จากพระราชดำริแรกปี 2525 ถึงปี 2562...ก้าวสู่ปีที่ 35 แห่งการวิจัยและพัฒนากาแฟ อะราบิกากรมวิชาการเกษตร" อาทิ แหล่งรวมพันธุ์และแหล่งสร้างนวัตกรรมกาแฟอะราบิกา พันธุ์ใหม่ เทคโนโลยีการพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพกาแฟอะราบิกา การเชื่อมโยงการผลิตกาแฟอะราบิกาไทยสู่มาตรฐาน กาแฟอะราบิกาโลก และทิศทางการพัฒนากาแฟอะราบิกาในอนาคต ร่วม เสวนาทางวิชาการ องค์ความรู้ของกรมวิชาการเกษตรต่อการพัฒนากาแฟอะราบิกาของไทย การสร้างอัตลักษณ์กาแฟไทยจากยอดดอยสู่สากล และการปรับโฉมการผลิตและเพิ่มมูลค่ากาแฟอะราบิกา ยุค 4.0 ลุ้นสนุก การแข่งขันเก็บผลกาแฟอะราบิกา คุณภาพ การแข่งรถสามล้อดอยวิถีชาวดอยและการแข่งขันถ่ายภาพภายใต้แนวคิด "ตามรอยตำนานกาแฟ แลดอกนางพญาเสือโคร่ง" พร้อมเรียนรู้ การสาธิตเทคนิคการชิมกาแฟและชิมกาแฟพิเศษ Best ASEAN Top 5 Coffee สาธิตการทำ Latte Art และสาธิตการชงกาแฟในรูปแบบต่างๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง