เปิดตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ บุคคลไร้สัญชาติ-ตกหล่น อำนวยความสะดวกปชช.

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- เสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 00:00:37 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง ยุติธรรม ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และกรมการปกครอง ออกให้บริการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม หรือ ดีเอ็นเอ เพื่อพิสูจน์สถานะทางบุคคล ในโครงการ "ส่งเสริมสิทธิบุคคลไร้สถานะและตกหล่นให้มีสิทธิเข้าถึงการบริการของรัฐจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วยการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) เพื่อใช้สิทธิในสถานะบุคคลตามกฎหมาย ประจำปี 2562" ที่หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย ให้กับประชาชนที่ผ่านการตรวจคัดกรองจากสำนักทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อนำผลตรวจ ดีเอ็นเอ ใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร เพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยมีกลุ่มคนไร้สัญชาติ และผู้ที่ตกหล่นทางทะเบียนจาก 3 จังหวัด มี จ.บุรีรัมย์ สุรินทร์ และจ.นครราชสีมา เดินทางมารอรับการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม หรือ ดีเอ็นเอ กว่า 100 คน

นายมานิตย์ แก้วโสพรม ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรม จ.บุรีรัมย์ และผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ กล่าวว่า จากการสำรวจทางทะเบียนราษฎร พบว่า สาเหตุที่ทำให้คนกลุ่มนี้มีสถานะเป็นคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ส่วนใหญ่เกิดจากขาดหลักฐานทางทะเบียน คือ การแจ้งเกิด การย้าย ถิ่นฐาน และฐานะครอบครัวที่ต้องไปทำมาหากินไม่เป็นหลักแหล่ง ดังนั้น การตรวจดีเอ็นเอ ถือเป็นกลไกหนึ่งที่จะสามารถ คืนสิทธิให้กับคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติได้ เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์กับ บุคคลอ้างอิง (เครือญาติ) ที่มีสัญชาติไทยถูกต้องตามกฎหมาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง