มีนบุรีฝึกอาชีพหลายวิชาฟรี!

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 00:00:03 น.

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กล่าวว่า ศูนย์ฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) เปิดรับสมัคร อบรมฝึกอาชีพหลักสูตรวันจันทร์-ศุกร์ 160 ชั่วโมง (32 วัน) รุ่นที่ 3/2562 อบรมระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์-22 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) วิชา ที่เปิดสอน ได้แก่ เสริมสวย ตัดผมชาย ตัดเสื้อสตรี ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แพทเทิร์น และเย็บจักรอุตสาหกรรม ซึ่งผู้เข้าอบรมหลายรุ่น ที่ผ่านมา สามารถนำความรู้ไปประกอบ อาชีพหลัก และอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มกราคม 2562 โดยใช้หลักฐานการสมัคร ได้แก่ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์ฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) โทร. 02-5404375-6