มท.แจงแก้ไขการลงทะเบียน ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ข่าวการเมือง 29 มกราคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีปรากฏข่าวการลงทะเบียน ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ก่อนวันเลือกตั้งมีปัญหา ไม่สามารถลงทะเบียนได้ ว่า กรมการปกครอง ขอชี้แจงดังนี้ 1.คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศกำหนดวันลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง ทั้งการลงคะแนนล่วงหน้า ในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ระหว่าง วันที่ 28 มกราคม-19 กุมภาพันธ์ 2562

2.การลงทะเบียนตามข้อ 1 สามารถดำเนินการได้ 3 วิธี คือ 2.1 การยื่นคำขอลงทะเบียนที่สำนักทะเบียน อำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่น (ในวันเวลาราชการ) 2.2 การยื่นคำขอลงทะเบียนทางไปรษณีย์ และ 2.3 การ ยื่นคำขอทางอินเตอร์เนต (ตลอด 24 ชั่วโมง) และ 3.ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดย สาเหตุเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนของเจ้าหน้าที่ ว่าผู้ที่ ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร ต้องเป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเท่านั้น จึงทำให้คนไทยที่อยู่ในประเทศแต่ประสงค์จะขอใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรไม่สามารถขอลงทะเบียนได้ ซึ่งได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ