เยี่ยมวิสาหกิจชุมชน

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 29 มกราคม 2562 00:00:24 น.

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 14 ต.เขาคิริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร เมื่อเร็วๆ นี้