สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อความก้าวไกลของประเทศ

ข่าวบันเทิง 30 มกราคม พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พร้อมจัดงาน "วัน นักประดิษฐ์ 2562" ยิ่งใหญ่ เพื่อ น้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ในการทูลเกล้าฯถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ "เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้า แบบทุ่นลอย" หรือ "กังหันน้ำ ชัยพัฒนา" แด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีทัพสิ่งประดิษฐ์กว่า 1,300 ผลงาน ร่วมโชว์ศักยภาพ ภายใต้แนวคิด "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อความก้าวไกลของประเทศ" ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช.ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อความก้าวไกลของประเทศไทย โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณา ธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดา แห่งการประดิษฐ์ไทย" นิทรรศการรางวัล สภาวิจัยแห่งชาติ นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ

รวมถึงนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 7 กลุ่มเรื่อง ได้แก่ สิ่งประดิษฐ์

และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อพลังงาน สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและภูมิปัญญาไทย และสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงปลอดภัย มหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ รวมกว่า 1,300 ผลงาน อาทิ อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารและอุปกรณ์ป้องกันการดึงสำหรับผู้สูงอายุ โดย ดร.สิงห์ อินทรชูโต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, เครื่องผสม น้ำหวานและเครื่องดื่มอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, แอลฟาแทรซ ระบบแยกขยะอัตโนมัติ โรงเรียน กำเนิดวิทย์, เครื่องสำอางสีธรรมชาติกันรังสียูวี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

แบบ AC Induction วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการประชุม/สัมมนา และการประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชนโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" และการประกวดสิ่งประดิษฐ์โครงการ "Innovation For Street Food" การฝึกอบรมเชิงเพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพ และการบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจสำหรับนักประดิษฐ์ อีกด้วย การมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัล นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงาน ประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2562 และรางวัล 2018 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand ใน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.

ผู้สนใจทั่วไปทุกเพศวัย สามารถ

เข้าร่วมชมงานเพื่อรับแรงบันดาลใจใหม่ๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง และแสวงหาแนวทาง

ในการสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ได้ โดยเข้าไปสืบค้นข้อมูล หรือลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับผู้สนใจการเข้าร่วม

กิจกรรมเสวนา อบรม และประชุมได้ที่ www.inventorday.nrct.go.th โดย ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

บรรยายใต้ภาพ

กระเป๋าอีซี่โกอิ้ง ผลงาน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารสำหรับผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เครื่องสำอางสีธรรมชาติกันรังสียูวี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ