ชมนิทรรศการ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 00:00:59 น.

นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรฯเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมพัฒนาที่ดิน ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 โดยมีน.ส.เบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินบรรยายสรุปการจัดแสดงสัญลักษณ์วันดินโลก การจัดแสดงโมเดลทุ่งเมืองเพีย การใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลในพื้นที่ปลูกพืชมันสำปะหลัง และการใช้หญ้าแฝกแก้ปัญหาพื้นที่ดินทรายลดการ พังทลายของดิน เพื่อให้ทราบแนวพระราชดำริที่น้อมนำเป็นต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง