IMPACT Fun Run for Life วิ่งนี้เพื่อเธอ

ข่าวบันเทิง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:29 น.

กุลวดี จินตวร ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน แมเนจเม้นท์ จำกัด พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและพนัก งานบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชัน แมเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมงาน IMPACT Fun Run for Life วิ่งนี้เพื่อเธอโครง การวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร เส้นทางภายในอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อจัดหาระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญา นันทภิกขุ โรงพยาบาลชลประทาน จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน ครอบครัวพนักงาน และบริษัทในเครือ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างแนวคิดที่อยากให้ทุกคนได้ออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพที่แข็งแรง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จมีผู้เข้าร่วมวิ่ง 400 คน รวมยอดบริจาคสูงถึงเกือบ 200 ,000 บาท โครงการนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของอิมแพ็คที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ต่อสังคม ภายใต้ความร่วมมืออันดีจาก คณะผู้บริหารและพนักงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง