หยุดก่อสร้างทุกโครงการล้างกรุงเทพฯลดฝุ่น!

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- จันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:34 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการก่อสร้างอาคารสูง ในพื้นที่กรุงเทพฯ หยุดก่อสร้างร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งใหญ่ของกรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชวนประชาชน เจ้าของอาคาร หน่วยงานทุกภาคส่วน และประชาชนจิตอาสาร่วมกันล้างทำความสะอาดบ้านเรือน อาคารต่างๆ ตลอดจนถนน ทางเท้า ฉีดต้นไม้ล้างใบไม้ และพ่นละอองน้ำเพื่อช่วยลดฝุ่นที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ โดยสำนักการโยธาได้ทำหนังสือแจ้งเจ้าของอาคารที่กำลังก่อสร้าง ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้หยุดดำเนินการในวันอาทิตย์ที่ 3 ก.พ. 2562 ที่ผ่านมา ทุกโครงการ และร่วมทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง ฉีดพ่นละอองน้ำ ในอากาศพร้อมกันทุกอาคาร

ทั้งนี้ ตามที่นักวิชาการเสนอให้กรุงเทพมหานครทำการฉีดพ่นละอองน้ำจากตึกสูงในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมกัน จึงจะช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ได้นั้น สำนักการโยธา รายงานว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาได้ทำหนังสือ ไปเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ขอความร่วมมือ เจ้าของอาคารสูงที่กำลังก่อสร้าง ดำเนินการ ควบคุมและป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง โดยให้ทำการฉีดพ่นละอองน้ำในอากาศ ล้างทำความสะอาดถนน ทางเท้า ทางเข้า-ออก ซึ่งมีอาคารสูงที่ขออนุญาตทั้งหมด 154 อาคาร ต่างให้ความร่วมมือขณะนี้ได้ทำระบบฉีดพ่นละอองน้ำแล้วทุกอาคาร

สำหรับอาคารสูงขนาดใหญ่พิเศษ สำนักการโยธาได้ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการเจ้าของอาคารสูงในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีอยู่ 3,200 กว่าอาคาร ร่วมทำการฉีดพ่น ละอองน้ำด้วย โดยให้ 50 สำนักงานเขต ช่วยแจ้งขอความร่วมมือเจ้าของอาคารในพื้นที่ หลายแห่งแจ้งกลับมาว่าดำเนินการแล้ว แต่เนื่องจากมีอาคารสูงจำนวนมาก บางแห่งต้องติดตั้งระบบซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งขึ้นอยู่กับเอกชนแต่ละอาคารที่จะดำเนินการ ทางกรุงเทพมหานครได้ขอความร่วมมือไปเท่านั้น จะไปบังคับไม่ได้ อย่างไรก็ดี จะมีมาตรการที่ทำได้โดยสำนักการโยธาจะออกหนังสือแนบท้าย ใบอนุญาตอาคารต่างๆ ให้มีการทำระบบฉีดพ่นละอองน้ำ เป็นการลดมลพิษสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม แต่อย่างไรก็เชื่อว่าทุกอาคาร ยินดีให้ความร่วมมือในภาวะวิกฤติเช่นนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง