ฟื้นฟู

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:25 น.

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรฯลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการป้องกันบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของดินและดินถล่ม ที่อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช พร้อมเตรียมบูรณาการทำงานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของดิน เป้าหมายหลักเพื่อประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง