เปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งสส.ล่วงหน้า

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:37 น.

นายพลเฉลิม ศรมณี ผู้อำนวยการเขต ทุ่งครุ กล่าวว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562 และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น. สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ เลือกตั้ง หรือมีถิ่นที่อยู่ซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้ง ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งน้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง สามารถลงทะเบียนขอใช้ สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 และกำหนดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้า สส. ทั้งในเขตเลือกตั้ง และนอกเขตเลือกตั้ง ในวันที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-17.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียน โทร. 02-4644386 หรือ 02-4644380 ต่อ 5559-5563
ข่าวที่เกี่ยวข้อง