คอลัมน์: ข่าวสั้น: ดุสิตรับสมัคร 58 อัตรา

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:21 น.

เขตดุสิตแจ้งว่า เขตรับสมัครสอบและคัดเลือก บุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) จำนวน 5 อัตรา นายท่า ส1 จำนวน 1 อัตรา พนักงานทั่วไป (กวาด) จำนวน 12 อัตรา พนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 32 อัตรา พนักงานทั่วไป (เก็บขยะริมทางรถไฟ) บ1 จำนวน 1 อัตรา คนสวน จำนวน 3 อัตรา ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บ ขนมูลฝอย) จำนวน 3 อัตรา และขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) ส1 จำนวน 1 อัตรา สนใจติดต่อฝ่ายปกครอง อาคารสุโขทัย วันที่ 7-20 ก.พ. 2562 โทร.02-2435311 ต่อ 5408

ข่าวที่เกี่ยวข้อง