แม่โจ้เปิดรับทายาทเกษตรกรเรียนต่อป.ตรี-ยื่นใบสมัครถึง23มี.ค.

ข่าวทั่วไป 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติกล่าวว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อนำบุตรหลานทายาทเกษตรกรเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 และ 5 ปี ทั้งนี้ เมื่อปีการศึกษา 2561 มีบุตรหลานเกษตรกรทั่วประเทศที่สมัครผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาจำนวน 111 คน 14 คณะ นับเป็นความสำเร็จภายใต้ความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มอบให้สภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด คัดเลือกบุตรหลานเกษตรกรเข้าศึกษาสู่รั้วมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาด้านการเกษตร ให้คงไว้ซึ่งทายาทเกษตรกรและประเทศเกษตรกรรมต่อไป สำหรับปีการศึกษา 2562 นี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติยังคงสานต่อความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อเนื่อง โดยเริ่มเปิดรับสมัครทายาทเกษตรกร เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด (สกจ.) ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2562 ติดต่อได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้เอกสิทธิ์แก่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดในการคัดเลือกบุตรหลานเกษตรกรให้มหาวิทยาลัยเกษตรกร สามารถนำบุตรหลานของท่านที่จบการศึกษา ม.6 , ปวช. เลือกเรียนได้3 วิทยาเขตคือ วิทยาเขตเชียงใหม่ แพร่ และชุมพร โดยสภาเกษตรกรจังหวัดจะส่งผลการคัดเลือกให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 และจะประกาศผลวันที่ 24 เมษายน 2562 ทางเว็บไซต์ www.admissions.mju.ac.th หากเกษตรกรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ คุณวรินทร์กมล กฤตฤกษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2937 หรือ 09 - 9384-6627 โทรสาร(fax) 0-5311-2920 E-mail : nfc.cmi@ncf.mail.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ