ธนบุรีทำหมันสุนัข-แมวฟรี

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:17 น.
8ก.พ.ที่ชุมชนตากสินสัมพันธ์

นายเจน วราหะ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กล่าวว่า เขตได้ดำเนินการเชิงรุกแบบ บูรณาการร่วมกับสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ลงพื้นที่ทำหมันสุนัขและแมวเพื่อลดอัตราการแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และควบคุมจำนวนประชากรสัตว์เลี้ยงทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ พร้อมบริการฝัง ไมโครชิพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กำหนดลงพื้นที่ทำหมันสุนัขและแมว ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนตากสินสัมพันธ์ แขวงบางยี่เรือ

ทั้งนี้ หากประชาชนสนใจนำสัตว์เลี้ยง มาขอรับบริการทำหมันสุนัขและแมวนอกเหนือวัน เวลาที่กำหนด สามารถติดต่อขอรับ บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ กลุ่มควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข โทร.02-2453311 และ 02-2487417 หรือ คลินิกสัตวแพทย์ กรุงเทพมหานคร ทั้ง 7 สาขา ใกล้บ้าน สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร.02-4650025 ต่อ 5618-9

ข่าวที่เกี่ยวข้อง