เยี่ยมชมบูธ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- ศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:49 น.

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ สศก. งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นายชาญชัย ศศิธร ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 และเจ้าหน้าที่ ต้อนรับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง