ต่อยอดแปรรูปผักหวานป่าฉลุยสินค้าปลอดภัยมาตรฐานGAP

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:23 น.

นางจันทนา มณีโชติ ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้แปรรูปผักหวานป่าจ.สระบุรี เปิดเผยว่า "กลุ่มเกษตรกรผู้แปรรูปผักหวานป่า" ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2559 ด้วย ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ มีพืชประจำถิ่นขึ้นชื่อ คือ "ผักหวานป่า" ด้วยลักษณะดิน สภาพพื้นที่และสภาพอากาศเหมาะสม เดิมจำหน่ายยอดสด ราคากิโลกรัมละ 100 บาท แต่บางฤดูกาลผลผลิตมีมากทำให้ราคาลดลงไม่คุ้มต้นทุนค่าปลูก ปัจจุบันมีสมาชิก 15 คน นำยอดผักหวานป่าที่ผลิตได้ในตำบลและได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิด ยอดขายดีคือ ทองม้วน กำลังการผลิต 5,000 ถุง/ปี น้ำผักหวานป่าพร้อมดื่ม กำลังการผลิต 20,000 ขวด/ปี นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มฯที่ยอดจำหน่ายไม่น้อยหน้าคือ ข้าวเกรียบและชาผักหวานป่า ซึ่งกำลังการผลิตของผลิตภัณฑ์กลุ่มฯจะขยายเพิ่มขึ้นในอนาคต

ด้านน.ส.อรอนง ขำวงษ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีกล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อปี 2559 สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรีเข้าไปที่กลุ่มฯให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มกัน จัดตั้งและขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกร พร้อมประสาน นักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาให้องค์ความรู้เรื่องบรรจุภัณฑ์ ปี 2560 พาสมาชิกและผู้นำกลุ่มเข้าอบรมโครงการ Start Up เปลี่ยนเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรกับสภาอุตสาหกรรม ส่วนปี 2561 เร่งเสริมความเข้มแข็งของกลุ่มด้วยการประสานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สนับสนุนเตาชีวมวลประหยัดพลังงาน ปัจจุบันสมาชิกกลุ่มผลิตผักหวานป่ามีคุณภาพมาตรฐาน GAP ทุกคน ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของ "กลุ่มเกษตรกรผู้แปรรูปผักหวานป่า" ปลอดภัยแน่นอน ผู้สนใจสั่งซื้อแล้วส่งทางไปรษณีย์ได้ที่ คุณจันทนา มณีโชติ กลุ่มเกษตรกรผู้แปรรูป ผักหวานป่า โทรศัพท์ 08 - 7129 - 6207 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สภาเกษตรกรจังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 0-3671-3311

ข่าวที่เกี่ยวข้อง