'บางพลัด'เฉลยที่แท้ความหมายดี

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:57 น.

นายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตบางพลัด กล่าวว่า วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันวาเลนไทน์ วันแห่งความรักที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความรักให้กันและกันเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นวันที่ได้รับความนิยมจากคู่รักในการจดทะเบียนสมรส เขตจึงได้จัดให้บริการ จดทะเบียนสมรส ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 เขตบางพลัด

เพื่อมุ่งสนับสนุนสถาบันครอบครัว กระตุ้นให้คู่รักเห็นความสำคัญของการจดทะเบียนสมรส และต้องการสื่อความหมายที่แท้จริง ของชื่อสำนักงานเขตบางพลัด ซึ่ง คำว่า "บางพลัด" มีที่มาจาก คำว่า "บาง" หมายถึง พื้นที่ที่เต็มไปด้วยผลไม้และป่าไม้หนาแน่น ไม่มีถนน เป็นที่ลุ่มมีทางน้ำธรรมชาติ เป็นลำราง และลำกระโดง มีทางหลวงเล็กๆ ลัดเลาะลดเลี้ยวไปตามหมู่บ้าน การเดินทางส่วนใหญ่จึงใช้เรือ และด้วยลักษณะเส้นทางที่คดเคี้ยว ลดเลี้ยว วกวน ผู้ที่เดินทาง เข้ามาที่บางพลัดจึงมักจะหลงทาง หาทางออก ไม่เจอ คล้ายกับการหลงป่า ชาวบ้านจึงตั้งชื่อบางนี้ว่า "บางพลัด" หมายถึง "พลัดหลง" มิใช่ "พลัดพราก" ซึ่งในปัจจุบัน คำว่า "พลัด" หมายถึง "พลัดมา" เนื่องจากมีผู้คนย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก สร้างรากฐานมั่นคงมีความสุข ดังนั้น บางพลัด จึงเป็นเสมือนที่ที่ทำให้คู่รักได้พลัดมาพบรักกัน

ทั้งนี้ เขตได้จัดเตรียมของขวัญให้กับคู่สมรสมากมาย และลุ้นจับสลากรับบัตรล่องเรือสำราญ รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ หลักฐานที่ใช้ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สอบถามที่ฝ่ายทะเบียน โทร.02-4247765, 02-4243777 ต่อ 6165-6166

ข่าวที่เกี่ยวข้อง