พ่นละอองน้ำ

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 00:00:42 น.

ธีระวัฒน์ เทพอำนวยสุข รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง พร้อมผู้บริหาร ร่วมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กฟน. ในการนำร่องติดตั้งระบบพ่นด้วยหัวฉีดละอองน้ำมากกว่า 500 หัวฉีด บนดาดฟ้าอาคารวัฒนวิภาส สนญ.กฟน.คลองเตย พร้อมขยายผลต่อไปยังอาคารสูงที่ทำการ กฟน. ในเขตอื่นๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง